Põhitegevusalad:

  • Üldehituslik ehitamine (MTR registreering EH10697686-001) - ehitus ja rekonstrueerimine, ehitusjuhtimine
  • Ehitismälestiste, ajaloomälestiste (hooned), kunstimälestiste, tööstusmälestiste ja UNESCO maailmapärandi nimekirja objektil uuringud, konserveerimis- ja restaureerimistööde tegevuskavade ning muinsuskaitse eritingimuste koostamine, konserveerimine ja restaureerimine ning muinsuskaitseline järelvalve (MA tegevusluba E165/2004)

 Kõrvaltegevusala:

  • Majutusteenuse osutamine külaliskorterites
  • Kinnisvara haldus
 
OÜ Tartu Restauraator Tel/Fax +372 736 23 44 E-mail: tartrest@tartrest.ee