RESTAURAATORI 10 KÄSKU

  1. Ära alusta restaureerimistöid, kui sa ei ole tuttav sedalaadi ehitusega või valmis leidma aega sobivate materjalide ja meetodite tundmaõppimiseks.
  2. Tee nii vähe kui võimalik. Üldiselt ollakse ambitsioonikad ja tihti tahetakse restaureerida seal, kus piisab hooldamisest.
  3. Ära kasuta suuremat jõudu, kui vajadus nõuab. Vanad majad tahavad hingata ja end liigutada. Väldi seetõttu, et teha midagi liiga tihedaks, kõvaks ja tugevaks.
  4. Kasuta algseid materjale ja meetodeid seal, kus see on võimalik. Nii on materjali käitumine ette teada ja väldid ootamatusi. Ainult sarnaste omadustega uus materjal käitub ümbrusega sarnaselt.
  5. Dokumenteeri kõik, mis toimub. Vanu vigu peab vältima. Ka Sina tahad teada, kuidas eelmist remonti tehti.
  6. Asjatundja ja aktiivne ehitusjuht on põhialus hea tulemuse saavutamiseks. Ümberehitus on paljus nõudlikum kui uusehitus.
  7. Vabane sümmeetria ja sirgete joonte nõuetest. Vanad majad on kõverad ja silmamõõdu järgi ehitatud.
  8. Loobu uusehituse mõtetest, sest maja, millega sa tegeled, eksisteerib tegelikkuses ja sa pead arvestama neid eeldusi, mis hoonel on olemas.
  9. Tee iga muudatus nii väheulatuslikuks kui võimalik. Hoone saab nii vähem kahjustatud ja hilisemad parandused ei ole nii suured.
  10. Restaureerimine tõhendab tihti käsitööd. See nõuab suurt kutsemeisterlikkust. Omanda teadmisi, vastutustunnet ja mitmekülgsust vanadelt meistritelt.
OÜ Tartu Restauraator Tel/Fax +372 736 23 44 E-mail: tartrest@tartrest.ee